+32 477/96.96.61 •

'T Vergeet Mij Nietje

Voorafgaande zorgplanning

Voorafgaande zorgplanning (Advanced Care Planning) is een traject van gesprekken over jouw toekomstige wensen met betrekking tot zorg en in het bijzonder levenseindezorg.

Hoe sta je in het leven? Wat wil je wel en wat wil je niet indien je zwaar ziek zou worden? Wat zijn jouw waarden met betrekking tot leven en dood? Wat betekent een menswaardig leven en een menswaardig levenseinde voor jou? In welke mate en op welk moment kan ik zelf beslissen wat er met me gebeurt als ik ziek ben? Welke juridische mogelijkheden tot inspraak bestaan er in ons land? 

Omdat we kunnen kiezen voor een menswaardig levenseinde!

Tijdens dit traject gaan we op zoek naar jouw antwoorden op deze vragen en dit aan de hand van psychosociale, informatieve en administratieve ondersteuning. 

Wacht niet tot later, want als later vroeger komt, ben je te laat! 

 

Contacteer ons vrijblijvend Uw berichtje