+32 477/96.96.61 •

'T Vergeet Mij Nietje

Herdenking

Soms zijn er van die gebeurtenissen, die zo groots en ingrijpend zijn, dat je ze gewoonweg moet herdenken om verder te kunnen leven. De herdenkingsplechtigheden, die 't Vergeet-mij-nietje aanbiedt, kunnen individueel of collectief zijn. 

De kracht van verbinding door herdenking! 

Individueel: Een herdenking van een dierbaar iemand, die overleden is Een herdenking van een overleden huisdier Een herdenking van een ingrijpende gebeurtenis in je leven, zoals een ongeval, een scheiding, een verlies allerhande, ... Collectief: Een herdenking van een groep mensen, die samen overleden zijn ten gevolge van een ongeval, een natuurramp, ... Een herdenking van een groep bewoners van een collectiviteit, die het voorbije jaar in een voorziening voor ouderenzorg of voor personen met een beperking overleden zijn….

Contacteer ons vrijblijvend Uw berichtje