+32 477/96.96.61 •

'T Vergeet Mij Nietje

Herdenking

Soms zijn er van die gebeurtenissen, die zo groots en ingrijpend zijn, dat je ze gewoonweg geregeld wil herdenken om verder te kunnen leven. De herdenkingsplechtigheden, die 't Vergeet-mij-nietje aanbiedt, kunnen individueel of collectief zijn. 

De kracht van verbinding door herdenking! 

Individueel: een herdenking van een overlijden, een herdenking van een huisdier, een herdenking van een ingrijpende gebeurtenis in je leven zoals een ongeval, een scheiding, een verlies allerhande,...

Collectief: een herdenking van een groep mensen, die samen overleden zijn ten gevolge van een ongeval of een natuurramp, een herdenking van een groep bewoners van een collectieve woonvorm, een herdenking van een bijzondere gebeurtenis binnen een organisatie of vereniging, ...

Contacteer ons vrijblijvend Uw berichtje