+32 477/96.96.61 •

'T Vergeet Mij Nietje

Organisatievernieuwing en organisatieverandering

De wereld verandert snel en wat gisteren nog normaal was, is vandaag alweer verouderd. We leven in een VOCA wereld en dit stelt organisaties voor grootse uitdagingen. Een organisatie zal zichzelf continu moeten blijven vernieuwen en veranderingen volgen elkaar op in een snel tempo. Enkel zo kan de organisatie "mee met de tijd". Als een organisatie wil groeien en uitblinken in zijn domein, dan heeft ze de verenigde krachten van al haar medewerkers nodig. 

Het geheel is dan meer dan de som van de delen. 

Waar men vroeger keek naar het IQ en het EQ van zijn medewerkers, dient een organisatie nu extra aandacht te hebben voor het collectieve AQ. AQ staat voor Adaptatie Quotiënt. Adaptatie oftewel het vermogen om zich aan te passen in moeilijke omstandigheden, m.a.w. het aanpassingsvermogen is de skill van de toekomst. 

Als een team veerkrachtig is en zich goed kan aanpassen aan de steeds sneller veranderende omstandigheden, dan zal de organisatie daar de vruchten van plukken. 

Het implementeren van vernieuwingen en veranderingen binnen organisaties verloopt echter niet altijd even vlot. Het uitwerken van een vernieuwing en de daarbij horende protocollen en procedures is één zaak, het implementeren en het gedragen weten ervan een andere.

Wanneer change problemen geeft binnen een organisatie, kan VMN ingezet worden ter ondersteuning. Via diepgaande Verbindende, Menselijke, Nood-zakelijke organisatiecoaching zorgt VMN voor een betere absorptie van veranderingen en maakt het de teams veerkrachtiger. We verhogen het collectieve AQ. We gaan op zoek naar wat er de implementatie van verandering in de weg zit en laten datgene wat vast zit, weer stromen! 

  

Not everything that is faced, can be changed, but nothing can be changed until it is faced. - James Baldwin

Contacteer ons vrijblijvend Uw berichtje