+32 477/96.96.61 •

'T Vergeet Mij Nietje

Rouwbegeleiding

Waar liefde is, is verdriet als afscheid zich aan dient. De enige zekerheid in ons leven is het feit dat het ooit stopt. We weten dat maar toch schuiven we dit voor ons uit naar morgen, naar later. Als het afscheid dan toch komt, lopen we vast... 

Rouwen is normaal, rouwen is de keerzijde van graag zien, rouwen hoort bij het leven. Maar tegelijkertijd is rouwen nog steeds taboe in onze prestatiegerichte maatschappij. Hoe overleven na een zwaar afscheid? Hoe leven met rouw? Hoe accepteren dat rouwen geen einde kent...? 

Omdat we die ene nooit zouden vergeten... 

We bieden psychosociale en therapeutische ondersteuning aan voor, tijdens en na een afscheid of een verlies in de breedste zin van het woord. 

We begeleiden mensen in rouw en dit op laagdrempelige normaliserende wijze. 

Rouwen kan ook aan de orde zijn na een ander "soort" verlies dan een overlijden van een geliefde. We denken dan aan het verlies van een job, een huisdier, een vriendschap, jouw gezondheid, een stuk van je identiteit,.. 

 

Omdat we datgene nooit zouden vergeten... 

Contacteer ons vrijblijvend Uw berichtje