+32 477/96.96.61 •

'T Vergeet Mij Nietje

Wilsverklaringen en Voorafgaande zorgplanning

Voorafgaande zorgplanning of vroegtijdige zorgplanning (Advanced Care Planning) is een traject van gesprekken over jouw toekomstige wensen met betrekking tot zorg en in het bijzonder levenseindezorg.

Hoe sta je in het leven? Wat wil je wel en wat wil je niet indien je zwaar ziek zou worden? Wat zijn jouw waarden met betrekking tot leven en dood? Wat betekent een menswaardig leven en een menswaardig levenseinde voor jou? In welke mate en op welk moment kan en mag je zelf beslissen wat er met je gebeurt als je ziek ben? Welke juridische mogelijkheden tot inspraak bestaan er in ons land? Zoveel vragen... 

Omdat we kunnen kiezen voor een menswaardig levenseinde!

Tijdens dit traject gaan we op zoek naar jouw antwoorden op deze vragen en dit aan de hand van psychosociale, informatieve en administratieve ondersteuning. 

Wacht niet tot later, want als later vroeger komt, ben je te laat! 

Onder andere dankzij de wet op de patiëntenrechten en de euthanasiewetgeving kent ons land de mogelijkheid tot het opstellen van 5 verschillende wilsverklaringen, die elk op hun beurt een neerslag zijn van jouw keuze met betrekking tot jouw levenseindezorg en/of jouw wensen bij overlijden. 

We hebben het dan over de negatieve wilsverklaring, de wilsverklaring inzake euthanasie bij onomkeerbaar coma, de wilsverklaring met betrekking tot de lijkbezorging, de wilsverklaring met betrekking tot orgaandonatie en de wilsverklaring met betrekking tot het schenken van jouw lichaam aan de wetenschap. 

Weten wat je wil is één zaak, de juiste wilsverklaring correct invullen een andere. Weten dat je wil zal gerespecteerd worden indien bepaalde situaties zich voordoen, brengt gemoedsrust voor jezelf en jouw naasten. Een must voor elk van ons dus! 

Omdat onze wensen correct zouden worden neergeschreven in de juiste wilsverklaring! 

Het Vergeet-mij-nietje gaat samen met jou op zoek naar jouw wensen en helpt jou bij het correct invullen en eventueel registreren van jouw wilsverklaringen. 

Contacteer ons vrijblijvend Uw berichtje